هاستینگ شرکتی حرفه ای
275,000 تومان ماهانه
هاست شرکتی ابر هاستینگ
500,000 تومان ماهانه
هاستینگ صنعتی
1,200,000 تومان ماهانه